Kurumsal

Yol Çizgi Ve Sinyalizasyon

Yol Çizgi Ve Sinyalizasyon

 

Teknik açıdan uygulama detayları olan yol çizgi ve sinyalizasyon işlemi birçok faydayı beraberinde getirmektedir. Bu gibi uygulamaların amacı, trafik akışında gereken uyarıları yapmaktır.

 

 Yol Çizgi İşlemlerinde Yüzey Özelliği

 

 Kullanıldığı şartlar bakımından yol çizgilerinde en ideal zemin Fahrenhayt ile ölçülmektedir. 72 ve 85 arasındaki ölçümlerle beraber üründen en yüksek performansı alabilirsiniz. Yol çizgisi oluşturulacak alanda temizlik, kuruluk en önemli kriterlerdir. Ek olarak böcek ve toz olmamalıdır. Yani öncelikle pürüzsüz zeminde işlemleri hedeflenmelidir. Su birikintilerinin olmaması için önlemler almak gerekir.

 

 Yol Çizgilerinin Önemi

 

 Yol olarak kabul edilecek bir zeminde çizgiler yönlendirme işlemi yapmaktadır. Bu durum karmaşık ve büyük bir alışveriş merkezi zemininde de gerekli olabilir. Sadece araçların devam ettiği yol için değil farklı iç zeminlerde yer alan çizgileri de bu kapsama almak mümkündür. Basketbol sahasındaki çizgiler maç sürecini belirler, aynı şekilde farklı spor sahalarında da aynı durum geçerlidir. Büyük fabrika ve depo alanında çizgiler ürün sınıflandırmasında etkilidir. Yani yol çizgi ve sinyalizasyon işlevsel açıdan olmazsa olmaz bir hizmettir.

 

 Sinyalizasyon Sistemi Nedir Faydaları Nelerdir?

 

 Özellikle demir yolu ulaşımında sinyalizasyon en önemli konulardan biridir. Temel amaç güvenli bir yolculuk yapılmasını sağlamaktır. Trenler arası gereken sinyallerin verilmesi ile önlemler alınır ve hızlı yolcu taşıma sağlanır. Sinyalizasyonda belirli standartlar dikkate alınarak zemin oluşturulmaktadır. Olmadığı düşünüldüğünde en temel özelliklerden biri yok olmuş olacaktır. Yani sinyalizasyon sistemi tren trafiğinin en temel güvenlik zeminidir.

 

 Hizmet içeriği bakımından yol çizgi ve sinyalizasyon kapsamı tarih açısından ilginç bilgiler barındırmaktadır. Örneğin demir yolunda ilk zamanlar tren hızları çok düşük olduğundan önlem alınmamaktaydı. Kontrolleri de kolayca yapılabildiği için sinyal-uyarı sistemine gerek kalmıyordu. Bunun yanında yol devam ederken önde hiç başka tren olmadığı düşünülüyordu. Fakat zamanla kazalar oluşmaya başlayınca görüş mesafesinde gereken uyarılarını makinistlere yapılması için bir sisteme gerek duyulmuştur.

 

 Sinyalizasyon sistemi, çıkış amacının da gösterdiği gibi trenlerin önündeki trenle mesafesini koruması ve önlem alması için çok faydalıdır. Tehlike olabilecek bölgelerden haberdar edilen makinistlere farklı sayılarda sinyallerle işaret verilmektedir.

 

Yukarı